torsdag 18 augusti 2011

Hade tänkt... / Had my mind set...

...att scrappa nu ikväll, men ryggontet gör att jag inte ids. Det kändes bättre på morgonen, men blev sämre framåt eftermiddagen. :( Men jag har tid hos sjukgymnasten på måndag - förhoppningsvis hjälper det om det inte blir bättre "av sig självt". :) Och det finns de som har det mycket värre!
...on scrapping tonight, but the pain in my back makes me loose my mojo. It felt better this morning, but grew worse again in the afternoon. :( But I've got an appointment at the physiotherapist on Monday - hopefully that helps in case it doesn't heal "by itself". :) And there are people that are in worse pain than this!

Inga kommentarer: