torsdag 15 november 2007

Recension: "Den magiska källan" av Maeve Binchy

Efter många om och men har jag äntligen lyckats läsa ut en bok igen! :-) Tiden verkar inte räcka till för allt man vill göra - och de böcker jag lyckas få tag i griper inte tag... :-( Men denna gjorde det! ;-)

Binchy har även i denna bok valt att berätta en historia genom att berätta olika personers historia i olika kapitel - två kapitel i taget som behandlar samma sak, men ur två olika personers perspektiv. Och i slutet knyts alla dessa människors historier samman och man får ett avslut. Jag tycker att det är ett jättehärligt sätt att berätta en historia på.

Grundhistorian är om en magisk källa i en skog utanför den lilla staden Rossmore i Irland. Källan har funnits i många tider, men anses nu höra till den heliga Anna. Till henne ber man här om allt från en äkta make till att en närstående ska tillfriskna från sin sjukdom. Denna källa hotas nu av byggandet av en ny förbifart. Människorna i staden delas mellan de som vill ha förbifarten för att trafikmiljö och snabbhet för transporter ska förbättras och de som inte vill att källan ska förstöras.

En bok som flyter lätt i läsningen och som ger må-bra-känslor. Rekommenderas.