onsdag 21 november 2012

Sovplats / Sleeping place

Nog är det intressant att man, den första natten när maken sover hemifrån, sover på sin egen, vanliga sida av sängen. Men redan nästa natt börjar man ta mer av sängen i anspråk. Eller är jag ensam om att göra så? :)
Isn't it quite interesting that, the first night when DH is sleeping away from home, one stays in the usual part of the bed. But already next night a little more of the bed is claimed. Or am I alone in doing this? :)


Quilten har mamma gjort.
The quilt was made by my Mom.

Och innan jag kan krypa ner i sängen och ta ytterligare större plats väntar jag hem A, som är och repeterar inför morgondagens föreställning.
And before I can sneak in to the bed and claim even more space, I'm waiting for A to come home after her rehearsal for the performance tomorrow.

Inga kommentarer: