tisdag 19 juli 2011

Idag... / Today...

...har O haft besok av kompisen N (och tangentbordet pa "paddan" har inte svenska tecken...).
...had O her BFF N here on a playdate.


...har jag fortsatt med semestertvattandet - snart klar! :)
...have I continued doing the laundry after vacation - almost finished! :)


...har vi spenderat em och kvall hos M och L - med god mat och trevligt sallskap.
...we have spent the afternoon and evening at M and L's - with good food and nice company.

Inga kommentarer: