tisdag 1 september 2015

Det är bra att dubbelkolla /It's good to double check

Idag messade Syster Yster och undrade vad tidigare arbetskamraten hette, för nog skulle han söka det jobb som utlysts på NFC (f.d. SKL). Den enda P hon kunde hitta jobbade f.n. på PhoneHouse...
Jag dubbelkollade med P som sa att jodå, han sökte jobbet redan i juni. Han hittade rätt på annonsen han sökt på - och då visade det sig att han sökt ett jobb på en annan avdelning...
Syster Yster lyckades dock fixa så ansökningen gills som "sent inkommen ansökning" (varvid möjligheten till överklagande försvinner, men...).
Today Sis texted me and asked what my ex colleague was called, since she was going through the applications for the vacancy at her department - and I had said he'd applied.
I double checked with him and it turned out he had applied, but for another vacancy at another department.
Sis had a chat with her manager and managed to transfer his application to be valid also for her department 

Dagens lärdom (det är ju förste september och dags för "Learn Something New" - ska vi slå vad om hur länge jag håller i i år? ;) ) är således vad Syster Yster gjorde och vad P missade att göra: dubbelkolla om det är något viktigt!
Today's learning (since it's September 1st and time for "Learn Something New" - let's see how long I stay focused this year...) is thus what Sis did and P missed: to double check if something is really important!

I övrigt har det regnat heeeeela dagen idag - det är ju höst. :(
Otherwise the rain has been pouring the entire day - it's autumn... :(

Dagen avslutades med ännu ett föräldramöte (jag var på f-möte för A's klass igår, så idag var det dags för O's klass) samt inskrivning till konfirmationsundervisning - för A. Vi kom dock precis när de slutade det hela, så vi fick en snabbresumé vid ytterdörren. :)
The day ended with a parents' meeting again (yesterday it was for A's class and today for O's) and registering A for the preparation for confirmation. Yup, she's that big now. My little girl...

Inga kommentarer: