söndag 18 mars 2012

Mattebra / Math good

Jag får vara med i MSW's inspirationsteam ännu ett halvår! :) Och det är inte bara härliga skisser att se fram emot utan även en hel hoper tävlingar av olika slag.
I'm on the MSW Designteam for another half year! :) And you can look forward to not only nice sketches, but also a bunch of fun contests.

I mars pågår en tävling på MSW där man ska använda en skiss, en (av tre) färgkombinationer samt ett citat. 
Till den har jag gjort en layout om O's mattekunskaper - hon "är mattebra", som hon själv uttrycker det. Hon kan inte bara att 2+2+2= 6 (och att 3+3 är detsamma - vilket hon lärt sig genom att räkna badrummets fönsterrutor) utan är även riktigt duktig på subtraktion, med tanke på att hon ännu inte har fyllt sex.
During March there is a contest at MSW where you should use a sketch, a colour swatch (out of three) and a quote.
My take on the contest is this layout about O's math skills - she "is math good" (hard to translate, since it's aword she's invented herself), as she puts it. She can not only 2+2+2=6 (which she has learned by counting the window frames in our bathroom), but is also very good at subtraction - considering she's not yet six yo.Bilderna jag använt är inte de bästa (jag fotograferade den inplastade bilderna på dagis med mobilkameran), men de är mest där som stöd för minnet och berättelsen. Jag tänkte att jag ju kan sätta hennes teckning (när jag får hem den) på baksidan vartefter. 
The pics I used are not the best (taken at daycare with my mobile phone), but are mostly present as a support for the memory and the story. And I thought I can put her drawing on the back of the LO when I get it home from daycare.

I gårdagens schackturnering kom A's klass på 13:e plats av 15 och det tycker jag är starkt jobbat (de var bara sex stycken från klassen på plats). A's alla matcher gick till bedömning (de var inte slut efter 20 minuter) och då fick hon oavgjort i tre och förlorade i den fjärde.
In the chess tournament yesterday, A's class came in 13 out of 15 which I think is quite good (they were only six from the class participating). A's all games ended in a judgement (i.e. they were not finished after the stipulated 20 minutes) and she had a draw in three of them and lost the fourth.

Inga kommentarer: