torsdag 4 mars 2010

"Den sista föreläsningen" av Randy Pausch

Den här boken "skrevs" genom att Randy talade i mobil på sina cykelturer med sin medförfattare. Den är ett komplement och en förklaring till den föreläsning han höll på universitetet där han var professor.

Universitetet brukar ha "sista föreläsningar" som hålls av tidigare professorer, men för Randy var det verkligen en sista föreläsning eftersom han var döende i cancer. Föreläsningen - och boken - blev ett slags arv och "goda råd" till hans tre barn.

Boken är ingen tårdrypande historia även om han sakligt berättar om sin cancer och tankarna runt den och hur han ska kunna lämna sina små barn och sin fru. Han delar med sig av sina livslärdomar, som han naturligtvis helst hade velat berätta ansikte mot ansikte för sina barn är de blivit större.

Boken är tankeväckande och intressant. Klart läsvärd!

Och här är själva föreläsningen:

Inga kommentarer: